top of page

Třístupňový systém školení

4.png

1. Stupeň

PŘÍPRAVKA (NEJEN) PRO BUDOUCÍ LEKTORY JÓGY

Toto víkendové školení nabízíme zhruba 2-3x v roce pro všechny zájemce o školení u nás. Účastníci obdrží certifikát o absolvování. Jsou určeny jednotlivcům se zájmem o sebe-studium a ponořením se do hlouběji do jógového učení a těm, jež zvažují lektorskou dráhu. 

Nahlédněte pod pokličku naplňující profese instruktora jógy!

Celovíkendový seminář s časovou dotací 24-hodin pro zájemce o lektorování stejně jako pro praktikanty jógy, jež chtějí prohloubit své znalosti.  Teoretický a praktický seminář doplněný o informace z oblasti psychosomatiky. Účastníci obdrží výukový manuál a certifikát o absolvování programu. Možnost využití 10 hospitačních hodin do následujícího školícího programu Instruktor Jógy.

4.png

2. Stupeň

AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ INSTRUKTOR JÓGY (150-hodin)

Tento kurz tvoří páteř systému. Akreditováno MŠMT. Lze absolvovat samostatně, přičemž toto se započítává do školení "Registered Yoga Teacher" pod meziinárodní Yoga Alliance (RYT-200h) u nás. Úspěšní absolventi získávají osvědčení, které je nutností pro získání živnostenského oprávnění na území ČR. Toto školení nabízíme převážně o letních prázdninách a trvá 20 dní (celodenní program), rozdělených do 17ti po sobě navazujících dní a jednoho závěrečného víkendu. 

Akreditované školení v rozsahu 150-hodin, v němž úspěšní absolventi obdrží osvědčení Instuktora Jógy, platné na území České republiky. Jedná se o rekvalifikační program, jehož úspěšní absolventi mohou požádat o živnostenské oprávnění k výkonávání činnosti "Instruktor Jógy". Toto školení tvoří páteř vzdělávacího systému a jeho absolvování se započítává do programu regulovaného mezinárodní Yoga Alliance (RYT-200). 

4.png

3. Stupeň

NÁSTAVBOVÁ ŠKOLENÍ

Tato školení v rozsahu 22-25h každé probíhání během roku (viz nabídka), a každé z nich má svou specializaci a zaměření. Školení lze absolvovat samostatně v rámci seberozvoje a sebepoznání (certifikát o úspěšném absolvování).

 

Semináře protínají oblasti cvičení jógy, jógové filozofie a psychologie. Jsou vhodné pro lektory jógy stejně jako pracovníky profesí, kteří pracují s lidmi (kouč, terapeut, poradci).  Pro ty, jež absolvovali U NÁS  "2. stupeň" čili letní akreditované školení pro Instruktory Jógy výběrem a úspěšným absolvováním modulů v minimálním rozsahu 50 hodin (podle typu) , získávají osvědčení RYT-200 v systému Yoga Alliance. Všechna školení nutno absolvovat u nás v rámci programu, který nám YA schválila.

Nástavbová školení lze absolvovat jak PŘED akreditovaným školením (2.stupeň), také až PO akreditovaném školení v průběhu pěti let. Tato víkendová školení nabízíme průběžně v roce (viz. nástavbové školení).

bottom of page