Třístupňový systém se sestává:

1. Stupeň - PŘÍPRAVKA (NEJEN) PRO BUDOUCÍ LEKTORY JÓGY

Toto víkendové školení nabízíme většinou 2-3x v roce pro všechny zájemce o školení u nás. Rozhodnete-li se pro pokračování a účast na "velkém" školení 2. stupně, z přípravky je Vám započítáno 10 hodin jako hospitační hodiny (z celkového počtu 20). Všichni absolventi (i ti, jež nepokračují) obdrží certifikát o účasti.

2. Stupeň - AKREDITOVANÉ ŠKOLENÍ PRO INSTRUKTORY JÓGY  (150-hodin)

Tento kurz tvoří páteř systému. Akreditováno MŠMT. Lze absolvovat samostatně, přičemž toto se započítává do školení "Registered Yoga Teacher" pod meziinárodní Yoga Alliance (RYT-200h) u nás. Úspěšní absolventi získávají osvědčení, které je nutností pro získání živnostenského oprávnění na území ČR. Toto školení nabízíme o letních prázdninách a trvá dva týdny (celodenní program).

3. Stupeň - NÁSTAVBOVÁ ŠKOLENÍ

Tato školení v rozsahu 22-25h každé probíhání během roku (viz nabídka), a každé z nich má svou specializaci a zaměření. Lze absolvovat samostatně v rámci seberozvoje (certifikát o úspěšném absolvování). Pro ty, jež absolvovali U NÁS  "2. stupeň" čili letní akreditované školení pro Instruktory Jógy výběrem a úspěšným absolvováním 3 modulů (rozsah 45-50 hodin podle typu, 15 h do YA systému/1 modul), získávají osvědčení RYT-200 v systému Yoga Alliance. Všechna školení nutno absolvovat u nás v rámci programu, který nám YA schválila.

Nástavbová školení lze absolvovat jak PŘED akreditovaným školením (2.stupeň), také až PO akreditovaném školení v průběhu pěti let. Tato víkendová školení nabízíme průběžně v roce (viz. nástavbové školení).

Taktéž v průběhu roku nabízíme semináře a workshopy určené pro prohloubení a rozšíření praxe. 

1.STUPEŇ

Yoga Practice
PŘÍPRAVKA (nejen) pro budoucí lektory

Podzim 2021

Nahlédněte pod pokličku naplňující profese instruktora jógy!

Celovíkendový seminář s časovou dotací 24-hodin pro zájemce o lektorování stejně jako pro praktikanty jógy, jež chtějí prohloubit své znalosti.  Teoretický a praktický seminář doplněný o informace z oblasti psychosomatiky. Účastníci obdrží výukový manuál a certifikát o absolvování programu. Možnost využití 10 hospitačních hodin do následujícího školícího programu Instruktor Jógy.

2.STUPEŇ

iStock-874312920.jpg
 INSTRUKTOR JÓGY (Školení akreditované MŠMT) 

předpokládaný termín Léto 2022

s Lenkou Knag, Danielou Vaškovou, asistence Iris Homová 

Akreditované školení v rozsahu 150-hodin, v němž úspěšní absolventi obdrží osvědčení Instuktora Jógy, platné na území České republiky. Jedná se o rekvalifikační program, jehož úspěšní absolventi mohou požádat o živnostenské oprávnění k výkonávání činnosti "Instruktor Jógy". Toto školení tvoří páteř vzdělávacího systému a jeho absolvování se započítává do programu regulovaného mezinárodní Yoga Alliance (RYT-200). 

3.STUPEŇ

Scorpion Pose
Nástavbové a rozšiřující Moduly 

termíny během celého roku

Nejbližší konané nástavby:

Září - Relaxace, Yoga Nidra a Regresní terapie

Říjen - Jóga pro těhotné

Listopad - Hathajóga

V rámci vzdělávacího systému nabízíme v této chvíli pět rozšiřujících modulů ročně.  Úspěšným absolvováním alespoň 3 víkendových nástavbových modulů, spolu s předchozím či následujícím absolvováním akreditovaného  školení ("velkého školení") získává absolvent osvědčení Yoga Teacher školy Pranava Yoga School (RYT-200), školy registrované mezinárodní organizací Yoga Alliance  pod číslem 266351. 

Absolvováním všech 5-ti modulů absolvent obrží certifikát Advanced Yoga Teacher školy Pranavah Yoga School. Absolvováním kteréhokoliv z nabízených víkendových modulů získává úspěšný absolvent certifikát o absolvování daného programu, nezávisle zda již je, či není absolventem akreditovaného školení.