top of page

Akreditované školení

Instruktor jógy

12. - 28. 7. 2024 se závěrečným víkendem 2. - 4. 8. 2024

Tento kurz tvoří páteř systému. Akreditováno MŠMT.

Lze absolvovat samostatně. Školení splňuje mezinárodní standardy a spolu s rozšiřujícími nástavbami se započítává do "Registerd Yoga Teacher" pod mezinárodní Yoga Alliance (RYT - 200h.).

Úspěšní absolventi získávají osvědčení, které je nutností pro získání živnostenského oprávnění pro vázanou živnost Instruktora jógy na území ČR.

Toto školení nabízíme převážně jednou za rok v letních měsících. Školení trvá 20 dní (celodenní program), rozdělených do 17ti po sobě navazujících dnů a závěrečného víkendu.

Po složení závěrečných zkoušek získáváte osvědčení platné na území ČR.

Přihlašování na letní kurz 2024 je do 1. 5. 2024.

 

Pokud máte o školení zájem, pište na email: skolajogybhavasya@gmail.com

yoga Class
4.png

Podrobnější informace

CENA

 • 24 500 Kč

 • Možnost proplacení ÚP v rámci rekvalifikace. V tomto případě zašlete platbu v celé výši, po úspěšném zakončení studia doložíte osvědčení ÚP, který školné proplatí a my ihned zašleme školné zpět na Váš účet.

 • Doba trvání kurzu měsíc, dohromady 20-dní, rozděleno do  17 dní intenzivně v kuse (začínáme pátek a končíme v neděli posledního víkendu, tzn. výuka zahrnuje 10 pracovních dnů) a jednoho závěrečného víkendu, v souladu s podmínkami stanovenými MŠMT.

 • Motivační dopis je dobrovolný!

 • Doporučujeme mít alespoň roční jógovou praxi.

LEKTOŘI

 • Mgr. Daniela Vašková (pedagogika,psychologie, praxe, metodika vedení lekcí)

 • Lenka Knagová M.A. (filozofie, teoretická část)

 • Mgr. Radim Holek (anatomie, zdravověda)

 • Irena Hovorková (filozofie, metodika vedení lekcí)

 • Marianna Strapcová (praxe)

 • Vlastimil Vícha (praxe, metodika vedení lekcí)

NÁPLŇ ŠKOLENÍ A TÉMATICKÉ OKRUHY

- Základy anatomie, fyziologie, zdravovědy a první pomoc,

- Pedagogika cvičebního procesu

- Psychologie

- Právní problematika, etika

- Úvod do jógy

- Historie jógy 

- Hatha jóga

- Radža jóga a védská literatura

- Základy sánskrtu, sánskrtská terminologie

- Vinyasa jóga

- Jóga a stravování, Jóga jako životní styl

- Jógová praxe s ohledem na věk a omezení

- Metodika vedení lekcí

- Relaxace a Meditace

- Praxe

Podmínky pro úspěšné absolvování:

- věk 21 let

- ukončené středoškolské vzdělání

- úspěšně absolvování závěrečných zkoušek (ústní, písemná, praktická část a obhajoba závěrečné práce)

 

MÍSTO KONÁNÍ

Ostrava

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

2101149516/2010 

Fio Banka

Variabilní symbol - Vaše telefonní číslo

 

 

V případě zájmu o náš akreditovaný vzdělávací program Instruktor jógy, nás kontaktujte na emailu: skolajogybhavasya@gmail. com

bottom of page