top of page

Nabízené termíny

Gyan Mudra

Relaxace, Yoga Nidra a Regresní Terapie 

podzim 2024

Plážová jóga

Jóga pro zdravá záda a
Spinal jóga

12. - 14. 1. 2024

jóga cvičení

Hathajóga se somatickým zaměřením

zima 2024

4.png
Gyan Mudra

Vzdělávací a nástavbové semináře

4.png

Pro laickou veřejnost, bez nutnosti absolvování předchozích školení, kdy zájemci získávají zejména znalosti, dovednosti a zkušenost. Zakončeno certifikátem o absolvování.

4.png

Pro stávající absolventy proběhlých školení "Instruktor Jógy", přičemž jejích absolvování se započítává do 200-hodinového formátu v systému Yoga Alliance.

4.png

Pro budoucí absolventy akreditovaného školení "Instruktor Jógy" v Pranava Jóga škole, přičemž jejich úspěšné absolvování se započítává do 200-hod. formátu v systému Yoga Alliance

V rámci vzdělávacího systému nabízíme v této chvíli pět rozšiřujících modulů ročně.  Úspěšným absolvováním alespoň dvou víkendových nástavbových modulů, spolu s předchozím či následujícím absolvováním akreditovaného  školení ("velkého školení") získává absolvent osvědčení Yoga Teacher školy Bhavasya Yoga School (RYT-200), školy registrované mezinárodní organizací Yoga Alliance  pod číslem 266351. 

Absolvováním všech 5-ti modulů absolvent obrží certifikát Advanced Yoga Teacher školy Bhavasya. Absolvováním kteréhokoliv z nabízených víkendových modulů získává úspěšný absolvent certifikát o absolvování daného programu, nezávisle zda již je, či není absolventem akreditovaného školení. 

Absolventům jiných škol bohužel neumožňujeme automaticky "dodělat" nástavby k získání RYT-200, neboť se nemůžeme postavit za obsah výuky v jiných školách. V případě dotazů kompatibility Vašeho školení s naším systémem nás kontaktujte. Absolventi jiných škol stejně jako ostatní absolventi získávají certifikát o úspěšně absolvovaném semináři. 

4.png
Relaxace
yoga Class

Relaxace, Yoga Nidra

a Regresní Terapie 

podzim 2024

Tento víkendový vzdělávací seminář-nástavbové školení je určen jak lektorům jógy v rámci rozšířování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o vedení bezpečných relaxací, meditací s vizualizací, jógové techniky Jóga Nidry s využitím techniky zpětného návratu /float-back/, regresní terapie a pozitivní psychologie.

OBSAH

  • Progresivní svalová relaxace, relaxace s prvky autogenního tréninku a jiné typy relaxací s vizualizací

  • Ukotvení jóga nidry (a prvků regresní terapie) v systému jógy

  • Vedená meditace s rozdílnými vizualizacemi

  • Technika "float back" (čili přesunu v čase, metafory)

  • Jóga Nidra se Sankalpou, s psychosomatickým prvkem 

  • Jóga Nidry kratšího formátu, s využitím prvků pozitivní psychologie (Flow, rozvíjení osobního talentu)

  • Nácvik vedení jóga nidry pro skupiny

PROGRAM

Pátek 17.00 - 21.00

Sobota 8.00 - 12.00  13.00 - 19.00

Nedělě 8.00 - 11.00  12.00 - 17.00

Mezi jednotlivými částmi budou zařazeny přestávky. 

LEKTOŘI

Daniela Vašková

Lenka Knag

CENA

4500 Kč (zahrnuje školící manuál a výuku)

MÍSTO KONÁNÍ

Ostrava

Přihlašování a úhrada školení je do 25. 1. 2024!

V případě zájmu o náš vzdělávací program Relaxace, Yoga Nidra a Regresní terpaie nás kontaktujte na emailu: skolajogybhavasya@gmail. com

4.png
Jeden válečník

Jóga pro zdravá záda a Spinal jóga

12. - 14. 1. 2024

Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o cvičení s ohledem na zdraví zad. ​ MAXIMÁLNÍ POČET 12 účastníků!

 

Časová dotace modulu je 25 vyučovacích hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrž certifikát o jeho úspěšném absolvování.

PROGRAM

Pátek 17.00 - 20.00

Sobota 9.00 - 12.00  13.00 - 19.00

Nedělě 9.00 - 12.00  13.00 - 18.00

Mezi jednotlivými částmi budou zařazeny přestávky. 

LEKTOŘI

Michaela Lalíková

Iris Hovorková

CENA

4500 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Pranava Jóga Centrum, Ostrava

Přihlašování a úhrada školného je do 5. 10. 2023 !

V případě zájmu o náš vzdělávací program Jóga pro zdravá záda a Spinal jóga, nás kontaktujte na emailu: skolajogybhavasya@gmail. com

Záda
4.png
jóga cvičení

Asistence v jógových pozicích

termín bude upřesněn

Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o umění jógových asistencí, využití pomůcek při cvičení a přizpůsobení lekcí potřebám jednotlivců.  MAXIMÁLNÍ POČET 12 účastníků!

 

Časová dotace modulu je 25 vyučovacích hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování.

PROGRAM

Pátek 17.00 - 20.00

Sobota 9.00 - 12.00  13.00 - 19.00

Neděle 9.00 - 12.00  13.00 - 18.00

Mezi jednotlivými částmi budou zařazeny přestávky. 

LEKTOŘI

Pavlína Boďa Vanduchová

Marianna Strapcová

CENA

4500 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Pranava Jóga Centrum, Ostrava

V případě zájmu o náš vzdělávací program Asistence v jógových pozicích, nás kontaktujte na emailu: skolajogybhavasya@gmail. com

Asistence
4.png
Jóga s rekvizitami

Hathajóga se somatickým zaměřením

Tento víkendový vzdělávací seminář je určen jak lektorům jógy v rámci rozšiřování dovedností, stejně jako jednotlivcům se zájmem o tradiční hathajógu a somatiku. MAXIMÁLNÍ POČET 12 účastníků!

 

Časová dotace modulu je 25 vyučovacích hodin, a absolventům 150-hod školení se započítává do rozšiřujícího vzdělávání E-200 systému Yoga Alliance. Absolventi celého semináře pak obdrží certifikát o jeho úspěšném absolvování.

PROGRAM

Pátek 17.00 - 20.00

Sobota 9.00 - 12.00  13.00 - 19.00

Neděle 9.00 - 12.00  13.00 - 18.00

Mezi jednotlivými částmi budou zařazeny přestávky. 

LEKTOŘI

Pavlína Boďa Vanduchová

Lenka Knag

CENA

4500 Kč

MÍSTO KONÁNÍ

Ostrava

 

Přihlašování a úhrada školného je do 29. 9. 2023!

V případě zájmu o náš vzdělávací program Hathajóga, nás kontaktujte na emailu: skolajogybhavasya@gmail. com

Hathajóga
bottom of page