Následující ceník je platný od 1.10.2018:

1. Stupeň: Přípravka (nejen) pro budoucí lektory jógy                                                                                                    3600 Kč

2. Stupeň: Školení Instruktor Jógy akreditované MŠMT                                                                                               19900 Kč

3. Stupeň: Specializované Moduly:

1 Modul samostatně (možno absolvovat samostatně, bez nutnosti absolvování 1. a 2. stupně)                            3600 Kč

3 Moduly (2 moduly jsou spolu s 2. stupněm nutné pro získání RYT 200)                                                                9900 Kč

5 Modulů (spolu s 2. stupněm nutné pro získání RYT 200)                                                                                          17000 Kč                                                                                                  

Pro kombinované stupně, a v případě dotazů nás prosím kontaktujte emailem, či telefonicky. 

Pro získání mezinárodního certifikátu "Yoga Teacher" u Yoga Alliance je potřeba absolvovat minimálně 2. stupeň (Školení Instruktor Jógy v rozsahu 150 hodin), a poté 3 libovolné moduly nabízené v 3.stupni.

iStock-639189480.jpg

Podzim 2021

PŘÍPRAVKA 

Celovíkendový program PŘÍPRAVKA (NEJEN) PRO BUDOUCÍ LEKTORY JÓGY v rozsahu 24 hodin. Výukový materiál v ceně. Certifikát o absolvování programu.

Cena 3600Kč. Brzké přihlášení 3400Kč.

Cena Early-Bird

3400 Kč

iStock-874312920.jpg

2021 - nekoná se

Léto 2022

INSTRUKTOR JÓGY (150hod)

15-denní akreditované školení INSTRUKTOR JÓGY v rozsahu 150 vyučovacích a 20 hospitačních hodin. Výukový materiál v ceně. Osvědčení o úspěšném absolvování programu. 

Jednotná cena, maximálně 15 míst.

Cena:

19900Kč

iStock-868876154.jpg

2. - 4. července 2021

Relaxace, Yoga Nidra

a Regresní Terapie

Celovíkendový nástavbový program RELAXACE, YOGA NIDRA A REGRESNÍ TERAPIE v rozsahu 24 hodin, započítaných k získání Osvědčení Yoga Alliance (RYT-200).  

CENA 3600Kč. 

Cena:

3600 Kč

REGISTRAČNÍ A STORNO PODMÍNKY:

K úspěšnému dokončení registrace je potřeba uhradit příslušnou částku převodem či osobně v hotovosti ve studiu. Částka musí být připsána na náš účet 2101149516/2010 (Fio Banka)  3 pracovních dnů po obdržení přihlášky.Poté ztrácíte místo v kurzu/semináři, popř. nárok na zvýhodněnou cenu a přihláška propadá. Po připsání příslušné částky na náš účet, Vás o tomto budeme e-mailem informovat.

Vaše přihláška je závazná, pokud nebudete moci navštívit kurz/seminář/školení, ke kterému jste se přihlásili, prosíme o omluvu předem, abychom neblokovali místa jiným uchazečům. Omluvit se z přihlášené akce můžete osobně ve studiu, telefonicky, emailem nebo posláním sms zprávy.

Kurz se sestává z po sobě navazujících lekcí. V případě nemožnosti účasti na jednotlivé lekci ze strany účastníka, není možné poslat náhradníka, či si lekci nechat zpětně proplatit. V takovém případě daná lekce vynechaná účastníkem propadá.

Při zrušení účasti na již uhrazeném semináři, nebo při zrušení účasti na začátku celého zaplaceného kurzu (tj. před první lekcí kurzu), ze strany klienta alespoň 36 hodin před jeho začátkem,činí storno poplatek 30 % z uhrazené částky, zbylá část poplatku za seminář/kurz bude účastníkovi vrácena. Při stornu semináře/kurzu méně, než 36 hodin před jeho začátkem, propadá poplatek v plné výši. Rovněž nelze poslat náhradního účastníka. V případě storna semináře ze strany jóga centra bude účastníkovi vrácen poplatek za seminář v plné výši. V případě storna kurzu či jeho částí ze strany jóga-centra, bude účastníkovi vrácena poměrná část poplatku za každou stornovanou lekci z kurzu.

Záloha 5500 Kč k akreditovanému školení INSTRUKTOR JÓGY je nevratná! V případě, že školné proplácí Úřad práce je třeba uhradit nevranou zálohu nejméně měsíc před začátkem školení, poté buď uhradit školné v plné výši (po úhradě školného ÚP na náš účet se školné vrací v plné výši), anebo sjednat závazný splátkový kalendář. 

Děkujeme za spolupráci.